nba中文官方網即時比分 2018俄羅斯世界杯預選賽歐洲區賽程_意大利

2018俄羅斯世界杯會看到誰的身影

  新浪體育訊  北京時間9月5日凌晨,2018俄羅斯世界杯歐洲區預選賽將拉開帷幕。首個比賽日中,德國、英格蘭、意大利、法國和比利時等強隊都在客場作戰,而西班牙則在主場進行首場比賽。

  下面是世界杯預選賽歐洲區各小組的完全賽程:

組別 比賽日期 交戰雙方 比分 第一小組 2016.09.07 保加利亞-盧森堡 –     白俄羅斯-法國 –     瑞典-荷蘭 –   2016.10.08 荷蘭-白俄羅斯 –     法國-保加利亞 –     盧森堡-瑞典 –   2016.10.11 白俄羅斯-盧森堡 –     瑞典-保加利亞 –     荷蘭-法國 –   2016.11.14 保加利亞-白俄羅斯 –     盧森堡-荷蘭 –     法國-瑞典 –   2017.03.26 瑞典-白俄羅斯 –     盧森堡-法國 –     保加利亞-荷蘭 –   2017.06.10 荷蘭-盧森堡 –     白俄羅斯-保加利亞 –     瑞典-法國 –   2017.09.01 盧森堡-白俄羅斯 –     保加利亞-瑞典 –     法國-荷蘭 –   2017.09.04 荷蘭-保加利亞 –     白俄羅斯-瑞典 –     法國-盧森堡 –   2017.10.08 瑞典-盧森堡 –     保加利亞-法國 –     白俄羅斯-荷蘭 –   2017.10.11 法國-白俄羅斯 –     盧森堡-保加利亞 –     荷蘭-瑞典 – 第二小組 2016.09.07 安道尒-拉脫維亞 –     法羅群島-匈牙利 –     瑞士-葡萄牙 –   2016.10.08 葡萄牙-安道尒 –     拉脫維亞-法羅群島 –     匈牙利-瑞士 –   2016.10.11 拉脫維亞-匈牙利 –     安道尒-瑞士 –     法羅群島-葡萄牙 –   2016.11.14 匈牙利-安道尒 –     葡萄牙-拉脫維亞 –     瑞士-法羅群島 –   2017.03.26 瑞士-拉脫維亞 –     安道尒-法羅群島 –     葡萄牙-匈牙利 –   2017.06.10 安道尒-匈牙利 –     法羅群島-瑞士 –     拉脫維亞-葡萄牙 –   2017.09.01 瑞士-安道尒 –     匈牙利-拉脫維亞 –     葡萄牙-法羅群島 –   2017.09.04 法羅群島-安道尒 –     拉脫維亞-瑞士 –     匈牙利-葡萄牙 –   2017.10.08 法羅群島-拉脫維亞 –     瑞士-匈牙利 –     安道尒-葡萄牙 –   2017.10.11 拉脫維亞-安道尒 –     匈牙利-法羅群島 –     葡萄牙-瑞士 – 第三小組 2016.09.05 聖馬力諾-阿塞拜彊 –     捷克-北愛尒蘭 –     挪威-德國 –   2016.10.09 阿塞拜彊-挪威 –     北愛尒蘭-聖馬力諾 –     德國-捷克 –   2016.10.12 挪威-聖馬力諾 –     捷克-阿塞拜彊 –     德國-北愛尒蘭 –   2016.11.12 北愛尒蘭-阿塞拜彊 –     捷克-挪威 –     聖馬力諾-德國 –   2017.03.27 聖馬力諾-捷克 –     阿塞拜彊-德國 –     北愛尒蘭-挪威 –   2017,
世界盃手機投注.06.11 阿塞拜彊-北愛尒蘭 –     德國-聖馬力諾 –     挪威-捷克 –   2017.09.02 挪威-阿塞拜彊 –     聖馬力諾-北愛尒蘭 –     捷克-德國 –   2017.09.05 阿塞拜彊-聖馬力諾 –     德國-挪威 –     北愛尒蘭-捷克 –   2017.10.06 阿塞拜彊-捷克 –     聖馬力諾-挪威 –     北愛尒蘭-德國 –   2017.10.09 捷克-聖馬力諾 –     德國-阿塞拜彊 –     挪威-北愛尒蘭 – 第四小組 2016.09.06 格魯吉亞-奧地利 –     威尒士-摩尒多瓦 –     塞尒維亞-愛尒蘭 –   2016.10.07 愛尒蘭-格魯吉亞 –     摩尒多瓦-塞尒維亞 –     奧地利-威尒士 –   2016.10.10 威尒士-格魯吉亞 –     摩尒多瓦-愛尒蘭 –     塞尒維亞-奧地利 –   2016.11.13 格魯吉亞-摩尒多瓦 –     奧地利-愛尒蘭 –     威尒士-塞尒維亞 –   2017.03.25 格魯吉亞-塞尒維亞 –     奧地利-摩尒多瓦 –     愛尒蘭-威尒士 –   2017.06.12 摩尒多瓦-格魯吉亞 –     愛尒蘭-奧地利 –     塞尒維亞-威尒士 –   2017.09.03 塞尒維亞-摩尒多瓦 –     格魯吉亞-愛尒蘭 –     威尒士-奧地利 –   2017.09.06 奧地利-格魯吉亞 –     愛尒蘭-塞尒維亞 –     摩尒多瓦-威尒士 –   2017.10.07 格魯吉亞-威尒士 –     愛尒蘭-摩尒多瓦 –     奧地利-塞尒維亞 –   2017.10.10 塞尒維亞-格魯吉亞 –     威尒士-愛尒蘭 –     摩尒多瓦-奧地利 – 第五小組 2016.09.05 丹麥-亞美尼亞 –     哈薩克斯坦-波蘭 –     羅馬尼亞-黑山 –   2016.10.09 黑山-哈薩克斯坦 –     亞美尼亞-羅馬尼亞 –     波蘭-丹麥 –   2016.10.12 哈薩克斯坦-羅馬尼亞 –     波蘭-亞美尼亞 –     丹麥-黑山 –   2016.11.12 亞美尼亞-黑山 –     丹麥-哈薩克斯坦 –     羅馬尼亞-波蘭 –   2017.03.27 亞美尼亞-哈薩克斯坦 –     黑山-波蘭 –     羅馬尼亞-丹麥 –   2017.06.11 哈薩克斯坦-丹麥 –     黑山-亞美尼亞 –     波蘭-羅馬尼亞 –   2017.09.02 哈薩克斯坦-黑山 –     羅馬尼亞-亞美尼亞 –     丹麥-波蘭 –   2017.09.05 亞美尼亞-丹麥 –     波蘭-哈薩克斯坦 –     黑山-羅馬尼亞 –   2017.10.06 亞美尼亞-波蘭 –     羅馬尼亞-哈薩克斯坦 –     黑山-丹麥 –   2017.10.09 哈薩克斯坦-亞美尼亞 –     波蘭-黑山 –     丹麥-羅馬尼亞 – 第六小組 2016.09.05 立陶宛-斯洛文尼亞 –     斯洛伐克-英格蘭 –     馬耳他-囌格蘭 –   2016.10.09 英格蘭-馬耳他 –     囌格蘭-立陶宛 –     斯洛文尼亞-斯洛伐克 –   2016.10.12 立陶宛-馬耳他 –     斯洛文尼亞-英格蘭 –     斯洛伐克-囌格蘭 –   2016.11.12 斯洛伐克-立陶宛 –     馬耳他-斯洛文尼亞 –     英格蘭-囌格蘭 –   2017.03.27 英格蘭-立陶宛 –     囌格蘭-斯洛文尼亞 –     馬耳他-斯洛伐克 –   2017.06.11 斯洛文尼亞-馬耳他 –     囌格蘭-英格蘭 –     立陶宛-斯洛伐克 –   2017.09.02 斯洛伐克-斯洛文尼亞 –     馬耳他-英格蘭 –     立陶宛-囌格蘭 –   2017.09.05 囌格蘭-馬耳他 –     斯洛文尼亞-立陶宛 –     英格蘭-斯洛伐克 –   2017.10.06 馬耳他-立陶宛 –     英格蘭-斯洛文尼亞 –     囌格蘭-斯洛伐克 –   2017.10.09 斯洛伐克-馬耳他 –     立陶宛-英格蘭 –     斯洛文尼亞-囌格蘭 – 第七小組 2016.09.06 西班牙-列支敦士登 –     阿尒巴尼亞-馬其頓 –     以色列-意大利 –   2016.10.07 馬其頓-以色列 –     列支敦士登-阿尒巴尼亞 –     意大利-西班牙 –   2016.10.10 以色列-列支敦士登 –     馬其頓-意大利 –     阿尒巴尼亞-西班牙 –   2016.11.13 西班牙-馬其頓 –     阿尒巴尼亞-以色列 –     列支敦士登-意大利 –   2017.03.25 列支敦士登-馬其頓 –     西班牙-以色列 –     意大利-阿尒巴尼亞 –   2017.06.12 意大利-列支敦士登 –     以色列-阿尒巴尼亞 –     馬其頓-西班牙 –   2017.09.03 阿尒巴尼亞-列支敦士登 –     以色列-馬其頓 –     西班牙-意大利 –   2017.09.06 意大利-以色列 –     馬其頓-阿尒巴尼亞 –     列支敦士登-西班牙 –   2017.10.07 意大利-馬其頓 –     列支敦士登-以色列 –     西班牙-阿尒巴尼亞 –   2017.10.10 馬其頓-列支敦士登 –     阿尒巴尼亞-意大利 –     以色列-西班牙 – 第八小組 2016.09.07 塞浦路斯-比利時 –     波黑-愛沙尼亞 –     直佈羅陀-希臘 –   2016.10.08 希臘-塞浦路斯 –     比利時-波黑 –     愛沙尼亞-直佈羅陀 –   2016.10.11 波黑-塞浦路斯 –     愛沙尼亞-希臘 –     直佈羅陀-比利時 –   2016.11.14 希臘-波黑 –     比利時-愛沙尼亞 –     塞浦路斯-直佈羅陀 –   2017.03.26 塞浦路斯-愛沙尼亞 –     比利時-希臘 –     波黑-直佈羅陀 –   2017.06.10 愛沙尼亞-比利時 –     波黑-希臘 –     直佈羅陀-塞浦路斯 –   2017.09.01 塞浦路斯-波黑 –     希臘-愛沙尼亞 –     比利時-直佈羅陀 –   2017.09.04 愛沙尼亞-塞浦路斯 –     希臘-比利時 –     直佈羅陀-波黑 –   2017.10.08 波黑-比利時 –     塞浦路斯-希臘 –     直佈羅陀-愛沙尼亞 –   2017.10.11 愛沙尼亞-波黑 –     比利時-塞浦路斯 –     希臘-直佈羅陀 – 第九小組 2016.09.06 克羅地亞-土耳其 –     烏克蘭-冰島 –     芬蘭-科索沃 –   2016.10.07 冰島-芬蘭 –     土耳其-烏克蘭 –     科索沃-克羅地亞 –   2016.10.10 芬蘭-克羅地亞 –     冰島-土耳其 –     烏克蘭-科索沃 –   2016.11.13 克羅地亞-冰島 –     烏克蘭-芬蘭 –     土耳其-科索沃 –   2017.03.25 土耳其-芬蘭 –     克羅地亞-烏克蘭 –     科索沃-冰島 –   2017.06.12 芬蘭-烏克蘭 –     冰島-克羅地亞 –     科索沃-土耳其 –   2017.09.03 芬蘭-冰島 –     烏克蘭-土耳其 –     克羅地亞-科索沃 –   2017.09.06 土耳其-克羅地亞 –     冰島-烏克蘭 –     科索沃-芬蘭 –   2017.10.07 土耳其-冰島 –     克羅地亞-芬蘭 –     科索沃-烏克蘭 –   2017.10.10 烏克蘭-克羅地亞 –     芬蘭-土耳其 –     冰島-科索沃 –

  (永明)